Komunikat prasowy CIBE

2021-03-22
Komunikat prasowy CIBE
Kategoria:   wszystkie

 

Komunikat Prasowy CIBE

(wersja pdf)

Europejscy plantatorzy buraka cukrowego, głęboko zaniepokojeni impasem w rozmowach trójstronnych na temat reformy WPR i rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków, wzywają do poprawy sieci bezpieczeństwa rynkowego i zarządzania kryzysowego

 

Przed posiedzeniem Rady Agri w dniach 22-23 marca 2021 r., na którym omówiony zostanie stan rozmów trójstronnych między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją, dotyczących reformy WPR, a w szczególności reformy rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych, CIBE pragnie wyrazić swoje poparcie dla stanowiska Parlamentu Europejskiego w kwestiach związanych z przepisami dotyczącymi zarządzania kryzysowego, ale także głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Rady, która wydaje się blokować postępy w tych rozmowach.

W ciągu ostatnich 37 miesięcy średnia cena rynkowa cukru w UE kształtowała się znacznie poniżej progu referencyjnego dla cukru w UE i pozostaje na tym poziomie do dziś, co doprowadziło do zamknięcia kilku cukrowni w UE. Nie wprowadzono jednak żadnych nadzwyczajnych środków rynkowych ani środków siatki bezpieczeństwa. Pokazuje to, że obecna siatka bezpieczeństwa w rozporządzeniu w sprawie wspólnej organizacji rynku w odniesieniu do cukru nie jest odpowiednia i że należy wprowadzić pewne zmiany do rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynku. Prezes CIBE Franck Sander wzywa Radę Agri do wzięcia pod uwagę tej rzeczywistości, która uderza w plantatorów. "W naszym sektorze buraka cukrowego bezwzględnie potrzebujemy skutecznej siatki bezpieczeństwa i narzędzi zarządzania kryzysowego, aby móc stawić czoła przyszłym kryzysom rynkowym. Nie możemy zrozumieć sprzeciwu niektórych państw członkowskich w Radzie i ciągłego wahania Komisji. Nasz rynek jest obecnie w dużej mierze otwarty na bezcłowy import, a nasz sektor jest obecnie napędzany przez rynek, nie ma co do tego wątpliwości, ale jesteśmy narażeni na wysoce ryzykowne rynki światowe, jak również na wysoce ryzykowny kontekst gospodarczy i polityczny. "CIBE uważa, że należy przedyskutować i poprzeć propozycje Parlamentu Europejskiego dotyczące rozszerzenia listy produktów kwalifikujących się do interwencji publicznej, w szczególności na cukier, poprawy monitorowania rynków i narzędzi zarządzania kryzysowego, poprawy pozycji rolników w łańcuchu dostaw oraz uniknięcia podwójnych standardów w UE, a Komisja powinna odegrać swoją rolę w ułatwianiu osiągania kompromisów.

"Nie ma czasu do stracenia, a europejscy plantatorzy buraka cukrowego i rolnicy nie zrozumieliby, gdyby nie udało się osiągnąć postępu w tych sprawach. To oni będą bezpośrednio dotknięci, jeśli ideologia zwycięży, a pragmatyzm zawiedzie. Podstawowym zadaniem instytucji UE pozostaje zapewnienie realizacji celów Traktatu w zakresie ich utrzymania i stabilności rynków, a tych zadań nie wolno odkładać na bok" - podsumował Franck Sander.