Komunikat prasowy CIBE

2021-06-29
Komunikat prasowy CIBE
Kategoria:   wszystkie

 

 

Porozumienie w sprawie reformy WPR: stracona szansa na wzmocnienie siatki bezpieczeństwa rynkowego dla europejskich plantatorów buraków cukrowych po 3 latach kryzysu

 

W wyniku końcowych rozmów trójstronnych między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie reformy WPR, CIBE zauważa, że ​​ustawodawcy uznali sektor buraków cukrowych za kluczowy w tych negocjacjach. Niestety, nie doprowadziło to do odpowiedniej i konkretnej decyzji o zakwalifikowaniu cukru do interwencji publicznej i wzmocnieniu odporności sektora.

Obecnie funkcjonująca siatka bezpieczeństwa regulowana rozporządzeniem w sprawie wspólnej organizacji rynków okazała się nieodpowiednia dla zapewnienia równowagi podczas kryzysu na rynku cukru. Nie zostały wprowadzone żadne środki nadzwyczajne, podczas gdy średnie ceny rynkowe w UE spadły o ​​21 % poniżej progu referencyjnego i utrzymują się poniżej tego progu przez 39 kolejnych miesięcy. Prezes CIBE Franck Sander skomentował: „W sektorze buraków cukrowych bezwzględnie potrzebujemy skutecznej siatki bezpieczeństwa i narzędzi zarządzania kryzysowego, aby móc poradzić sobie z przyszłym kryzysem rynkowym bez narażania naszego potencjału produkcyjnego. Poparliśmy wniosek Parlamentu Europejskiego i prace negocjatora Erica Andrieu, mające na celu zakwalifikowanie cukru do interwencji publicznej i ubolewamy nad ciągłym blokowaniem tego rozwiązania przez Komisję, która od miesięcy nie była chętna do wspierania naszego sektora podczas najgorszego kryzysu rynkowego. Nasz rynek jest obecnie w dużej mierze otwarty na bezcłowy import, a sektor jest napędzany przez rynek, ale to rolą Europy jest stworzenie narzędzi, które pozwolą stawić czoła najpoważniejszym nierównowagom rynkowym, które mogą być szkodliwe dla dochodów rolników i przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju sektora”.

Niemniej jednak CIBE bierze pod uwagę wspólne oświadczenie Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji wydane w sprawie sektora cukru UE i wzywa do przyjęcia „pakietu cukrowego” do końca roku, aby dać europejskiemu sektorowi cukrowniczemu narzędzia pozwalające na sprostanie wyzwaniom europejskiej suwerenności żywnościowej i Zielonego Ładu. „Będziemy dalej angażować się w te problemy, w tym w kwestię podwójnych standardów w odniesieniu do cukru importowanego” – podsumował Franck Sander.

 

Wersja pdf - Komunikat Prasowy CIBE 28.06.2021