Komunikat prasowy CIBE

2022-03-17
Komunikat prasowy CIBE
Kategoria:   wszystkie

Komunikat prasowy CIBE
o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych wyrażają solidarność z dotkniętym wojną narodem ukraińskim, rolnikami i przemysłem buraczanym. W tej sytuacji Europa musi potwierdzić swoje ambicje dotyczące suwerenności żywnościowej i energetycznej oraz swoją pozycję w światowych bilansach żywnościowych. Europejscy plantatorzy buraków cukrowych nadal angażują się w realizację tego celu oraz w produkcję podstawowych towarów: cukru na cele spożywcze, wysłodków na paszę dla zwierząt oraz bioenergii i bioproduktów w celu dekarbonizacji naszej gospodarki. Chcą również poinformować instytucje UE o następujących kwestiach.

Zasiewy trwają obecnie w całej Europie, a powierzchnia buraków cukrowych w UE w roku gospodarczym 2022/23 będzie mniejsza o około 2% (już piąty rok z rzędu). Poza bezwzględną potrzebą uznania sektora buraków cukrowych za sektor priorytetowy w kontekście dostępu do energii, plantatorzy buraków w UE wzywają do przeniesienia dramatycznego wzrostu kosztów produkcji na cały łańcuch żywnościowy. Ma to kluczowe znaczenie dla trwałości i odporności sektora.

Wzrost cen nawozów i paliw, w połączeniu ze wzrostem kosztów ochrony roślin, odpowiada wzrostowi kosztów uprawy buraków cukrowych o co najmniej 20-25% w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto skokowy wzrost cen energii, a w szczególności gazu ziemnego, drastycznie podnosi koszty przerobu buraków cukrowych. Po pięciu latach kryzysów i niskich cen cukru i buraków cukrowych, które osłabiły sektor, te kwestie muszą zostać uwzględnione przez rynek i odzwierciedlone w toczących się negocjacjach umów między producentami a użytkownikami cukru, tj. uwzględnione w ceny cukru. Ponadto obecna sytuacja dowodzi, że konieczne jest przeprowadzenie przeglądu dotyczącego wysokości progu referencyjnego dla cukru (404,4 €/t ex-mill), który w UE został ustalony 17 lat temu. W celu zbudowania skutecznej siatki bezpieczeństwa dla całego sektora wysokość progu referencyjnego musi uwzględniać dramatyczny wzrost kosztów w rolnictwie i przemyśle.

W związku z rosnącymi cenami upraw alternatywnych spodziewany jest dalszy spadek areału upraw buraka cukrowego (w kolejnym sezonie 2023/24), który może doprowadzić do kryzysu dostaw buraków cukrowych w kilku regionach Europy. Zagroziłoby to europejskiemu sektorowi buraków cukrowych, funkcjonującemu w ramach rynku cukru gdzie import już od 2018 r. przewyższa eksport. Przed zaplanowanym na 21 marca posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa oraz przed wydaniem oczekiwanego na 23 marca komunikatu Komisji w sprawie odporność unijnego systemu żywnościowego, plantatorzy buraków cukrowych z UE ostrzegają instytucje UE, że ryzyko związane z wysokimi kosztami produkcji i zbyt niskimi cenami cukru może silnie i nieodwracalnie wpłynąć na odporność naszego sektora i jego zdolność do sprostania krytycznemu wyzwaniu jakim jest suwerenność żywnościowa, co podkreśla tragiczna sytuację na Ukrainie.

Komunikat prasowy CIBE