Komunikat prasowy CIBE i CEFS

2023-04-27
Komunikat prasowy CIBE i CEFS
Kategoria:   

 

OŚWIADCZENIE PRASOWE CIBE I CEFS

NIEZGODNY Z CELEM: WNIOSEK KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

25 kwietnia Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cukru (CEES) były gospodarzami wydarzenia w Parlamencie Europejskim na temat propozycji Komisji dotyczącej rewizji rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Wydarzeniu, zatytułowanemu "Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin: Jak sprawić, by propozycja była adekwatna do celu?", przewodniczył austriacki poseł do PE Alexander Bernhuber.

Bernard von Wullerstorff i Guillaume Gandon, rolnicy uprawiający rośliny uprawne odpowiednio z Belgii i Francji, przedstawili świadectwa dotyczące wdrażania i wyzwań związanych z zintegrowanym zarządzaniem szkodnikami (IPM). Następnie odbyła się dyskusja przy okrągłym stole z Markusem Schbberlem, dyrektorem Austriackiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, oraz Maxem Schulmanem, rolnikiem i wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. nasion w COPA-COGECA.

Prelegenci wezwali decydentów do realistycznego spojrzenia na konsekwencje, jakie obecna propozycja SUR będzie miała dla rolnictwa UE, a zwłaszcza dla produkcji cukru buraczanego, Alexander Bernhuber MEP zgodził się:" Proponowane przez Komisję UE plany redukcji miałyby znaczący negatywny wpływ na krajowe rolnictwo, szczególnie na uprawy takie jak buraki cukrowe, ponieważ doprowadziłyby do przesunięcia produkcji do krajów trzecich. Ten ruch sprawiłby, że UE byłaby coraz bardziej zależna od importu cukru z zagranicy, co jest niepokojące. Wzywamy Komisję Europejską do przyjęcia bardziej zrównoważonej polityki żywnościowej. Ochrona bezpieczeństwa żywnościowego UE musi stać się najwyższym priorytetem w prawodawstwie UE."

Bernard von Wullerstorff, rolnik z Belgii, wyjaśnił jak wdrożył IPM i powiedział: "Nie opowiadamy się za utrzymaniem status quo - środowisko jest dla wszystkich i należy je chronić. Jednak rolnicy muszą być w stanie finansowo przetrwać to przejście. Zmniejszenie plonów przewidziane przez wdrożenie celów SUR zetrze marże rolników i wyprze ich z biznesu."

Guillaume Gandon, rolnik z Francji, wyjaśnił, jak spadek dostępnych środków ochrony roślin osłabia produkcję cukru buraczanego. Efekty są już widoczne: 10% francuskich rolników zdecydowało się w tym roku zaprzestać uprawy buraków, głównie z powodu braku dostępności neonikotynoidów. Podał on przykłady ilustrujące, dlaczego arbitralne ograniczenie środków ochrony roślin i praktyczne uniemożliwienie ich stosowania spowoduje poważne trudności ekonomiczne i ekologiczne.

Rolnicy pilnie potrzebują skutecznych, możliwych do wdrożenia i przystępnych cenowo alternatyw dla środków ochrony roślin. Jeśli nie będą dostępne skuteczne alternatywy, łańcuchy dostaw rozpadną się, co ostatecznie doprowadzi do zniknięcia lokalnych produktów europejskich. Max Schulman, rolnik i wiceprzewodniczący grupy roboczej ds. nasion w COPA-COGECA, powiedział: "My w COPA-COGECA nalegaliśmy, że realne alternatywy są wymagane dla rolników już teraz. Potrzeba czasu, aby dostosować się do nowych technik, na przykład alternatyw biologicznych."

Konsekwencje braku alternatywy dla ochrony roślin sięgają daleko poza pole. Markus Schöberl, dyrektor Austriackiego Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego, ostrzegł: "Uprawa buraka cukrowego stanie się niemożliwa na wielu obszarach w Europie, jeśli znikną kolejne substancje aktywne. Komisja Europejska musi opowiedzieć się za polityką rolną, która zapewni bezpieczeństwo dostaw dla ludności europejskiej i umożliwi zrównoważoną produkcję lokalnych produktów spożywczych."

WERSJA PDF