Komunikat ze spotkania KSC z Radą ZPBC przy KSC

2020-11-12
Komunikat ze spotkania KSC z Radą ZPBC przy KSC
Kategoria:   wszystkie
Komunikat ze spotkania w dniu 12.11.2020 r. 
pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A.  
z siedzibą w Toruniu [Producent Cukru] 
Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC S.A. w Toruniu
[Rada ZPBC przy KSC S.A.]
 
 
Producent Cukru i Rada ZPBC przy KSC S.A. uzgodnili założenia do  umowy kontraktacji buraków cukrowych na dostawy w kampanii cukrowniczej w roku gospodarczym 2021/2022, w tym:
 
1) cenę buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16 % w wysokości nie mniej niż równowartość 28 euro netto/tona;
 
2) cenę buraków nadwyżkowych w wysokości:
 
a) 90 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pierwszych 5 % buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego Plantatora; 
b) 60 zł netto za 1 tonę fizyczną buraków nadwyżkowych w ramach pozostałych 95 % buraków nadwyżkowych dostarczonych Producentowi Cukru przez danego Plantatora.
 
 
Zarząd KSC S.A. i Rada ZPBC przy KSC S.A.