Krajowy Program Restrukturyzacji

2008-09-29
Krajowy Program Restrukturyzacji
Kategoria:   wszystkie

Uwaga beneficjenci zainteresowani uzyskaniem pomocy w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji


Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w ramach realizacji mechanizmu WPR „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego” opracowany został Krajowy Program Restrukturyzacji zawierający działania, których celem jest tworzenie rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego w gminach dotkniętych restrukturyzacją przemysłu cukrowniczego. W ramach powyższego Programu będzie można uzyskać pomoc finansową na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, w celu zmiany profilu działalności rolniczej na inny niż uprawa buraka cukrowego, a także na inwestycje ukierunkowane na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne.

Program przeznaczony jest dla plantatorów, którzy całkowicie lub częściowo utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji.

Warunki przyznania i wypłaty pomocy w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl w późniejszym terminie.

Źródło: arr.gov.pl

Do pobrania:

Krajowy Program Restrukturyzacji (Adobe Acrobat - 128 KB)