Kurs euro na kampanię 2008/09

2008-09-30
Kurs euro na kampanię 2008/09
Kategoria:   wszystkie

Kurs euro dla ceny minimalnej

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

 

W kampanii 2008/09 kurs ten wynosi 3,3747 zł/€.

 

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 27,83 €. W przeliczeniu na zł po kursie 3,3747 zł/€ wynosi 93,92 zł/t.

 

Wysokość ceny minimalnej buraka cukrowego

Rok

Cena minimalna (€/t)

Kurs euro

Cena minimalna (zł/t)

2006/07

32,86  

3,856691 

126,73  

2007/08

29,78  

3,7891 

112,84  

2008/09

27,83  

3,3747 

93,92  

 

 

Kurs euro dla płatności cukrowej

 

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2008 r. i wynosi 3,3967 zł/€.

 

 

Stawka płatności cukrowej

Rok

Dopłata €/t buraków

Kurs euro

Dopłata zł/t buraków

2006

8,37  

3,9713  

33,26  

2007

9,85  

3,7730  

37,15  

2008

11,75*  

3,3967  

39,92*  

*Szacunki KZPBC