Kursy euro stosowane w rozliczeniach

2021-10-05
Kursy euro stosowane w rozliczeniach
Kategoria:   wszystkie
Kursy euro stosowane w rozliczeniach
 
Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg.
 
Krajowa Spółka Cukrowa
Średni kurs NBP z września 2021 r. (4,5664 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2021/22 dla dodatkowego świadczenia.
 
Nordzucker
Średni kurs z września 2021 r. (4,5688 PLN/EUR) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg.
 
Pfeifer & Langen 
Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2021/22 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,50 PLN/EUR) lub średni kurs z pierwszych dwóch tygodni października 2021 (dla plantatorów, którzy uprzednio podjęli taką decyzję).
 
Südzucker
Średni kurs EBC z września 2021 r. (4,5681 PLN/EUR).