MOSPILAN dopuszczony do zwalczania mszyc

2022-05-19
MOSPILAN dopuszczony do zwalczania mszyc
Kategoria:   wszystkie

 

W dniu 18 Maja 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zezwolenie na stosowanie w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP (zawierającego substancję czynną acetamipryd).

Zezwolenie obowiązuje w okresie: od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 23 sierpnia 2022 r.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

ETYKIETA

ZEZWOLENIE