PE głosował za NGT

2024-02-07
PE głosował za NGT
Kategoria:   

KOMUNIKAT PRASOWY CIBE

7 lutego 2024 r.

Parlament Europejski wsłuchał się w potrzeby nauki i rolników, dokonując przełomowego przyjęcia przepisów o NGT

W przełomowej decyzji dla przyszłości europejskiego rolnictwa Parlament Europejski pod przewodnictwem sprawozdawczyni Jessiki Polfjärd głosował dziś za główną treścią wniosku Komisji w sprawie nowych technik genomicznych (NGT). Posłowie do Parlamentu Europejskiego zgodzili się na wykorzystanie innowacji i odblokowanie potencjału tych nowatorskich technik w UE w celu stworzenia bardziej zrównoważonego, odpornego i suwerennego systemu rolno-spożywczego.

„To głosowanie pokazuje, że Parlament Europejski wysłuchał nauki i potrzeb rolników. To przełom” – powiedział Prezydent CIBE Marcel Jehaes. „Przyjmując przepisy dotyczące NGT, PE w końcu daje rolnikom, hodowcom i głównym przetwórcom żywności pozytywne sygnały. Posłowie do PE pozostali stanowczy pomimo silnych nacisków antyinnowacyjnych”

Krzysztof Nykiel, przewodniczący Komisji Technicznej i Kontroli Odbioru Surowca CIBE, zauważył, że „Innowacyjna hodowla buraków cukrowych zawsze była skutecznym narzędziem dla naszej branży. NGT pozwolą na więcej takiego rozwoju w czasie, gdy wyzwania rosną w szybkim tempie. NGT pomogą przynieść szeroki zakres korzyści, szczególnie w uprawie buraków cukrowych, w tym zwiększoną odporność na szkodniki i choroby, zmniejszenie nakładów środków chemicznych oraz poprawę wydajności i konkurencyjności. Zmiany te są zgodne z celami naszego sektora buraków/cukru dotyczącymi bardziej zrównoważonego systemu rolno-spożywczego”.

Zapewniając ścieżkę regulacyjną dla NGT, niniejszy wniosek nie tylko wspiera innowacje, ale także pomaga zapewnić suwerenność Europy. Zauważamy jednak, że Parlament Europejski głosował za przepisami, które mogą prowadzić do dodatkowych obciążeń administracyjnych. Żałujemy również, że niektóre kwestie ponownie uległy polaryzacji, co doprowadziło do wprowadzenia przepisów o charakterze nienaukowym, takich jak wyłączenie z tych technik odmian tolerujących herbicydy. Podkreślamy, że w przyrodzie istnieje tolerancja na herbicydy i że uprawa buraków cukrowych tolerujących herbicydy może pomóc w znacznym ograniczeniu zużycia środków produkcji.

CIBE wzywa obecnie państwa członkowskie do szybkiego osiągnięcia pozytywnego porozumienia w Radzie, aby wniosek miał szansę zostać przyjęty przed końcem tej kadencji, jak podkreśliła komisarz UE Stella Kyriakides, oraz aby istniała szansa na opracowanie nowych rozwiązań w Europie i dla Europy w nadchodzących latach.