Propozycja dot. SUR musi zostać dogłębnie zmieniona!

2023-07-04
Propozycja dot. SUR musi zostać dogłębnie zmieniona!
Kategoria:   

Propozycja dot. Rozporządzenia o Zrównoważonym Stosowaniu Środków Ochrony Roślin (SUR) musi zostać dogłębnie zmieniona! Rolnicy potrzebują już dziś skutecznych alternatyw i innowacyjnych rozwiązań! Nie ma zgody na nierealistyczne cele w zakresie redukcji chemicznych ŚOR, które nie uwzględniają już poczynionych postępów oraz na nieuzasadnione oczekiwania co do przyszłych dodatkowych korzyści z Integrowanej Ochrony Roślin, która od dawna jest standardem szeroko stosowanym w uprawie buraków cukrowych!