Stawka płatności - burak cukrowy 2021

2021-10-04
Stawka płatności - burak cukrowy 2021
Kategoria:   wszystkie

Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków


Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2021 r., i wynosi 4,6197 zł/euro. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1547,13 zł/ha buraków kontraktowanych.

Rok

Kurs euro

Wysokość wsparcia w zł na ha buraków

2015

4,2448

2138,45

2016

4,3192

1952,25

2017

4,3042

1563,46

2018

4,2774

1495,63

2019

4,3782

1524,18

2020

4,5462

1516,30

2021

4,6197

1547,13 *

* Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2021 r.