Stawka płatności - burak cukrowy 2023

2023-10-02
Stawka płatności - burak cukrowy 2023
Kategoria:   

Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2023 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1391,96 zł/ha buraków kontraktowanych.

Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 29 września 2023 r., i wynosi 4,6283 zł/euro.

W 2023 r. o płatność wnioskowało na łączną powierzchnie buraków cukrowych wynoszącą 261 613,97 ha (w 2022 r. było to odpowiednio 220 001,24 ha)

Wsparcie do produkcji buraków

Rok

Kurs euro

Wysokość wsparcia w zł na ha buraków

2015

4,2448

2138,45

2016

4,3192

1952,25

2017

4,3042

1563,46

2018

4,2774

1495,63

2019

4,3782

1524,18

2020

4,5462

1516,30

2021

4,6197

1547,13

2022

4,8483

1806,58

2023

4,6283

1391,96

* Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2023 r.