Walne Zgromadzenie CIBE

2023-05-11
Walne Zgromadzenie CIBE
Kategoria:   

W dniu 11 maja 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Organizacji Europejskich Plantatorów Buraka (CIBE). Przedstawiciele plantatorów dyskutowali nad sytuacją w sektorze buraka i na rynku cukru. W spotkaniu uczestniczył m.in. zastępca dyrektora generalnego DG AGRI pan Pierre Bascou. Dyskusja z przedstawicielem Komisji Europejskiej dotyczyła m.in. projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin, zabezpieczeń przed ewentualnym gwałtownym wzrostem importu cukru oraz negocjacji handlowych z państwami trzecimi.

Po spotkaniu wydany został komunikat prasowy.

OŚWIADCZENIE PRASOWE CIBE

Europejscy plantatorzy buraka cukrowego cieszą się z dobrej sytuacji gospodarczej, ale jednocześnie stoją przed wieloma wyzwaniami 

11 maja 2023 r. w Brukseli odbyło się Walne Zgromadzenie europejskich plantatorów buraków cukrowych. Komentując sytuację na rynkach cukru, przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Spraw Ogólnych CIBE Guillaume Gandon podkreślił: "Z rynków napływają dobre i pozytywne wiadomości o historycznie wysokich cenach po chudych latach i wreszcie plantatorzy mogą oczekiwać dodatniej marży na pokrycie wciąż rosnących kosztów produkcji buraków. Jednakże, nie możemy nie zauważyć, że powierzchnia zasiewów w 2023 r. nie wzrosła. To pokazuje, że pomimo tego dobrego kontekstu ekonomicznego, niepewność i ryzyko pozostają i trzeba się nimi pilnie zająć".

Europejscy plantatorzy buraka cukrowego muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i zagrożeniom jednocześnie: ciągły brak środków bezpieczeństwa w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynku, kurczący się zestaw narzędzi do ochrony upraw, rosnące koszty produkcji, niespójności między politykami UE - przy braku wystarczającego wsparcia jak dotąd ze strony instytucji UE. "Europejscy plantatorzy buraków przechodzą przez ten bardzo trudny i złożony okres, z wdrażaniem nowej WPR, adaptacją do zmian klimatu, ryzykiem dla ich narzędzi ochrony upraw i bardzo trudną agendą UE w odniesieniu do europejskiego Zielonego Ładu i dekarbonizacji naszego sektora. W tym złożonym okresie muszą oni utrzymać swoją produkcję buraków, jak również zdolności przetwórcze. Aby poradzić sobie z tymi wielorakimi wyzwaniami, plantatorzy potrzebują odpowiedniego wsparcia publicznego i politycznego, a także finansowego. Sektor nie może samodzielnie finansować wszystkich tych zmian” - powiedział prezes Marcel Jehaes.

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych wzywają instytucje europejskie, a zwłaszcza Komisję Europejską, reprezentowaną na spotkaniu przez dyrektora P. Bascou z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, do szybkich działań w rozwijaniu siatek bezpieczeństwa i środków zwiększających ich odporność, do terminowego wdrażania zabezpieczeń przed ewentualnym gwałtownym wzrostem importu cukru, do unikania zakazów i ograniczeń dotyczących chemicznych środków ochrony roślin bez skutecznych rozwiązań alternatywnych, do zdecydowanego wspierania i finansowania innowacji i rozwoju alternatywnych rozwiązań, takich jak NGT, jak również rozwoju rolnictwa węglowego, i wreszcie do zaprzestania ustępstw rynkowych na rzecz nowych partnerów handlowych oraz do wprowadzenia skutecznych środków lustrzanych z obecnymi partnerami.

"CIBE potwierdza swoją gotowość do współpracy z instytucjami europejskimi, zwłaszcza w sprawie nadchodzącego rozporządzenia dotyczącego SUR, w celu dalszej poprawy zrównoważonego rozwoju środowiskowego i ekonomicznego uprawy buraków cukrowych w UE i zapewnienia suwerenności UE. Jesteśmy liderami zrównoważonego rozwoju, ale nie będziemy mogli tego kontynuować, jeśli nie przetrwamy. Plantatorzy buraków cukrowych muszą szybko odzyskać zaufanie, a to nie może pochodzić tylko z rynków" - podsumował Marcel Jehaes.

Komunikat prasowy - wersja pdf