Aktualności

Wspólny komunikat prasowy CIBE-CEFS

Kategoria:   wszystkie
W dniu 19 kwietnia 2021 r. Grupa Dialogu Obywatelskiego ds. CUKRU, która spotyka się dwa razy w roku, dyskutowała na temat handlowego wymiaru Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Na początku tego roku CIBE (Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka), CEFS (Stowarzyszenie Europejskich Producentów Cukru) wraz z EFFAT (Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki) miały okazję skomentować Komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego br. w sprawie przeglądu polityki handlowej.
2021-04-20
więcej

Preparat CLOSER dopuszczony do zwalczania mszyc w buraku

Kategoria:   wszystkie
W dniu 12 kwietnia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał na niosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zezwolenie na stosowanie w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania mszyc środka ochrony roślin CLOSER (zawierającego substancję czynną sulfoksaflor).
2021-04-12
więcej

Komunikat prasowy CIBE

Kategoria:   wszystkie
Europejscy plantatorzy buraka cukrowego, głęboko zaniepokojeni impasem w rozmowach trójstronnych na temat reformy WPR i rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków, wzywają do poprawy sieci bezpieczeństwa rynkowego i zarządzania kryzysowego
2021-03-22
więcej