Wyższa cena buraków w P&L Polska - cukrownia Glinojeck!

2022-01-27
Wyższa cena buraków w P&L Polska - cukrownia Glinojeck!
Kategoria:   wszystkie

 

W dniu 27 stycznia 2022 r. Związki Plantatorów Buraka Cukrowego z rejonu kontraktacji cukrowni Glinojeck uzgodniły z Pfeifer & Langen Polska S.A. nowe warunki kontraktacji na najbliższy sezon:

 

  • podwyższenie ceny buraków kontraktowanych – cena podstawowa 34 euro/t;
  • ustalenie ceny buraków nadwyżkowych – 100 zł/t;
  • nowe zasady dotyczące obliczania ceny w odniesieniu do cukru teoretycznie wydobywanego – brak zmniejszenia ceny w przypadku straty teoretycznej przekraczającej 2%;
  • ekwiwalent za wysłodki – 3 €/t buraków.