Wyższa cena buraków w P&L Polska - Wielkopolska

2022-02-07
Wyższa cena buraków w P&L Polska - Wielkopolska
Kategoria:   wszystkie

 

3.02.2022 na Spotkaniu Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer & Langen z Producentem Cukru zostały polepszone warunki skupu buraków w kampanii 2022/2023 oraz premie za buraki dostarczone w ostatnim okresie kampanii 2021/2022.

Zmiana warunków na kampanię 2022/2023:

 • Podwyższona została cena za buraki kontraktowane na 34 Euro/t buraków o standardowej jakości (zaw. cukru 16% i strata wydatku 2%).
 • Plantatorzy, którzy dostarczą buraki ze średnią teoretyczną stratą wydatku większą niż wartość 2 % będą rozliczeni jak przy stracie równej 2%.
 • Plantatorzy, którzy dostarczą buraki ze średnią teoretyczną stratą wydatku niższą niż wartość 2 % będą rozliczeni wg. osiągniętego wyniku teoretycznej straty wydatku.
 • Cena buraków niekontraktowanych będzie wynosić 100 zł/tonę fizyczną.
 • Zwyżka ceny buraków dostarczanych przed 1 października i po 10 grudnia będzie obowiązywała również do buraków niekontraktowanych.

Zmiana warunków do kampanii 2021/2022:

 • Do każdej fizycznej tony buraków dostarczonej w styczniu 2022 zostanie wypłacona dodatkowa jednorazowa premia za trudne warunki odbioru buraków w wysokości odpowiednio:
  • za buraki dostarczone od 1 do 7 stycznia - 2 zł.
  • za buraki dostarczone od 8 do 14 stycznia - 4 zł.
  • za buraki dostarczone od 15 do 29 stycznia - 6 zł.
 • Buraki niekontraktowane zostały objęte zwyżką ceny z tytułu dostawy po 10 grudnia w takiej samej wysokości jak buraki kontraktowane.