Aktualności

Informacja Prasowa

Kategoria:   wszystkie
Zarząd Główny KZPBC poszerzony o udział Prezesów Zrzeszeń z terenu całej Polski odniósł się do kwestii przyszłości Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru po roku gospodarczym 2014/15.
2010-06-22
więcej

Transfer kwot z Cukrowni Glinojeck

Kategoria:   wszystkie
W dniu 14 kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale zainteresowanych stron odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie transferu kwot cukru z Cukrowni Glinojeck.
2010-04-15
więcej

Negocjacje Porozumienia Branżowego

Kategoria:   wszystkie
W dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie negocjacyjne dot. Porozumienia Branżowego pomiędzy Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce.
2010-02-26
więcej