Aktualności

Informacja Prasowa

Kategoria:   wszystkie
Zarząd Główny KZPBC poszerzony o udział Prezesów Zrzeszeń z terenu całej Polski odniósł się do kwestii przyszłości Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru po roku gospodarczym 2014/15.
2010-06-22
więcej